ММС разработва нова Програма за развитие на спорта за високи постижения

Министър Радостин Василев отмени Програмата, утвърдена в началото на декември тази година

Със Заповед № РД-09-1103/29.12.2021 г. на министъра на младежта и спорта Радостин Василев е отменена Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г. (Програмата), утвърдена със Заповед № РД-09-1073/08.12.2021 г. Преустановява се приемът на проекти от кандидатите за изпълнение на Програмата. В процес на изготвяне е нова Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.
При обществено обсъждане на програмата са постъпили множество писма от спортните организации със становища да бъдат променени критериите на Програмата (методиката). Съгласно предоставените становища са идентифицирани следните по-съществени недостатъци: не са заложени значими и отчитащи спецификите на спортовете коефициенти, не е разпределена коректно тяхната тежест, предвидено е да се отчитат постигнатите резултати само за предходната календарна година, липса на обективност при процентното разпределение на бюджета по групи спортове, слабости при определяне на допустимите разходи, които се финансират и др.
Към момента има назначена работна група, включваща представители от Национална спортна академия „Васил Левски“ и експерти от Министерство на младежта и спорта, която в най-кратки срокове ще изготви Проект на нова Програма за 2022 г. Очаква се тя да бъде утвърдена до 10.01.2022 г., а срокът и за кандидатстване да е 21.01.2022 г.
За подготовката на спортистите, които ще участват на Зимните олимпийски игри от 04.02. до 22.02.2022 г. в Пекин, Китай, е осигурено проектно финансиране по Наредба №3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
За периода след 2022 г. ще бъде сформирана работна група на широка основа за разработване на програма за начина, условията и критериите на финансово подпомагане на дейностите на спортните организации, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане.
Rate this post

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker