Кузманов: Двойната кариера е от особено значение за благосъстоянието на състезатели и треньори

В България 25 спортни училища обучават над 7000 ученици по 31 вида спорт

Двойната кариера е от особено значение за благосъстоянието и развитието както на елитните спортисти, така и на треньорите и спортните специалисти. В България 25 спортни училища обучават над 7000 ученици по 31 вида спорт, за които през последните пет години ефективно се прилага комбинираната форма на обучение. Чрез нея учениците с изявени дарби от един вид спорт се обучават в група. Отделни ученици, които целогодишно се подготвят с националните отбори, се обучават индивидуално по учебните предмети. Мярката е подплатена и с допълнително финансиране на ангажирания в индивидуалното обучение педагогически състав. Това каза министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов при участието си в Съвета на министрите на спорта от Европейския съюз в Брюксел.
Ориентационният дебат на спортните министри на страните от ЕС бе за двойната кариера на спортистите.
Кузманов акцентира, че България има своя дългосрочна политика в тази област.
“В резултат на ползотворното сътрудничество между Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Националната спортна академия, в спортните училища в България се осъществява обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „помощник-треньор“. А като допълнителен стимул за продължаване на образованието, една четвърт от местата за прием в Националната спортна академия са определени за завършилите спортни училища, придобили професионална квалификация, които се приемат без изпит“, каза спортният министър.
Той допълни, че по предложение на министъра на младежта и спорта във висшите училища в страната се приемат без конкурсен изпит медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства.
„Пандемията от COVID-19 показа още по-ясно значимостта на темата за двойната кариера, тъй като затварянето на спортни обекти и временното преустановяване на тренировъчния процес доведе до преждевременно прекратяване на много спортни кариери“, каза министър Кузманов. Той заяви още, че огромният скок в предоставяне на цифрови образователни услуги през последната година създаде и една нова перспектива пред спортистите – дигитално образование.
“България счита, че политиките по отношение на двойната кариера следва да се обвържат и с развитието на цифровите умения, като един от приоритетите на Европейската комисия за периода 2019 — 2024 г. Така ще се гарантира взаимодействие между постигането на целите, заложени в Работния план за спорта и в Плана на ЕС за действие в областта на цифровото образование. Бих искал да подчертая потенциала на спортистите да се включат активно в развитието на приложните спортни науки, да допринесат за иновациите и зеления спорт. Те най-добре познават и могат да се справят с новите глобални предизвикателства пред спорта”, каза в заключение Кузманов, който благодари на Словенското председателство за избора на темата на дебата.
“Сега работим по нови действия да се подкрепи европейската мобилност и образованието в спорта, и те да са част от програмата Еразъм+. Ще започнат да работят от 2023 г. и ще бъдат включени спортни експерти, които придружават спортистите, за да обменят опит с колеги от други държави. Искам да насърча всички да продължат дебата за двойната спортна кариера на ниво ЕС. Целта на двойната кариера е да се намали броят на спортистите, принудени да напуснат спорта, за да продължат образованието си и това ни е приоритет”, заяви в своето изказване пред Съвета на министрите на спорта европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.
Съветът на спортните министри от ЕС одобри резолюция относно основните характеристики на европейския спортен модел, в която се подчертава, че финансовата солидарност е важна характеристика на основания на ценности организиран спорт.
Rate this post

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker